Bebras müsabiqəsi

 
 

Qaydalar

Bebras müsabiqəsinin qaydaları ilə https://bebras.az/rules səhifəsində tanış ola bilərsiniz.

Bebras müsabiqəsi - İnformatika və Alqoritmik təfəkkür üzrə beynəlxalq onlayn yarış.